Měření vibrací od provozu vlaků v domě Nad Muzeem v Praze

tavba: Dům "Nad Muzeem", Vinohradská 343/6, Praha 2
Objednatel: Sudop Praha a.s., Praha 3
Vypracováno: 10/2007 až 11/2007

Cílem práce bylo provedení měření vibrací v domě "Nad Muzeem" na Praze 2 od účinků vlakové dopravy na kolejišti Hlavního nádraží v Praze a Vinohradských tunelech, které podcházejí přímo pod posuzovanou budovu. Zpráva o měření a jeho vyhodnocení navazuje na dřívější zprávu o prohlídce objektu z roku 2005.