Technická pomoc při provedení vibroizolace DPII v Bratislavě

Stavba: Areál Digital Park II, Bratislava – Petržalka
Objednatel: Renogum-Nilos a.s., Most
Vypracováno: 01/2008 až 02/2008

Náplní prací byla technická pomoc a návrh podmínek pro provedení a pokládku pryžových desek v základové spáře objektu Digital Park II v Bratislavě – Petržalce.