Měření vibrací základu papírenského stroje ve Větřní

Stavba: Rekonstrukce papírenského stroje PS 6 v JIP - Papírny Větřní
Objednatel: DIF spol.s r.o., Bohumín
Vypracováno: 06/2008 až 09/2008

Měření vibrací a zkoušky pevnosti betonu základu papírenského stroje PS 6 v JIP Větřní. Cílem měření byla analýza úrovně vibrací na základu stroje z hlediska stavební konstrukce, s ohledem na předpokládané zvýšení operační rychlosti při výrobě papíru po plánované rekonstrukci stroje.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů, norem a dokumentace,
  • popis použitých programů a měřicí techniky,
  • nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu a stanovení charakteristik betonu,
  • měření vibrací základu papírenského stroje na vybraných stanovištích,
  • vyhodnocení časových průběhů a frekvenčního spektra vibrací z hlediska spolehlivosti stavební konstrukce,
  • doporučení pro rekonstrukci stavební konstrukce,
  • shrnutí navržených doporučení a závěr.