Studie vibroizolace objektu Copa Centrum Národní v Praze

Stavba: Copa Centrum Národní, Praha 1
Objednatel: Cigler Marani Architects, s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 04/2007 až 11/2007

Objekt COPA Centrum Národní je ohraničený obchodním domem Tesco a ulicemi Charvátovou, Vladislavovou, Purkyňovou a Spálenou v Praze 1. Cílem prací bylo navrhnout vhodnou antivibrační ochranu objektu od provozu trasy metra B a dopravy na okolních komunikacích. Studie byla zpracována ve dvou etapách:

  • návrh postupů pro snížení přenosu vibrací do objektu Copa Centrum Národní od provozu metra a okolní povrchové dopravy (květen 2007),
  • předběžné stanovení rozsahu a skladby vibroizolace objektu Copa Centrum Národní od provozu metra a okolní povrchové dopravy (listopad 2007).